Rothalstaucher

Podiceps grisegena

Start->Lappentaucher

Rothalstaucher im Prachtkleid.
Rothalstaucher im Prachtkleid.