Rothalstaucher

Podiceps grisegena

Rothalstaucher im Prachtkleid.
Rothalstaucher im Prachtkleid.